trực tiếp đá gà hôm nay

Welcome to chemicalbook!
+1 (818) 612-2111
Inquriy
Try our best to find the right business for you.
Do not miss inquiry messages Please log in to view all inquiry messages.
Welcome back!
Back ChemicalBook Home>CAS DataBase List>4350-09-8More Spectrum> L-5-Hydroxytryptophan(4350-09-8) Raman

L-5-Hydroxytryptophan(4350-09-8) Raman

Molecular FormulaC11H12N2O3 

Molecular Weight220.22

InChIInChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1

InChIKey LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N

SmilesC(O)(=O)[C@H](CC1C2=C(C=CC(O)=C2)NC=1)N


 • Mass

  MS-NW-2497     
  5-hydroxy-L-tryptophan
  C11H12N2O3     (Mass of molecular ion:  220)
  

    Source Temperature: 220 °C
    Sample Temperature: 240 °C
    Direct, 75 eV
  

     17.0    1.1
     18.0    5.9
     27.0    1.9
     28.0    4.9
     39.0    1.4
     44.0    3.4
     51.0    1.2
     63.0    1.4
     65.0    2.4
     77.0    1.0
     89.0    1.9
     90.0    1.6
     91.0    4.3
     117.0    4.3
     118.0    2.7
     128.0    1.1
     130.0    1.2
     133.0    2.0
     145.0    5.1
     146.0   100.0
     147.0   11.5
     148.0    1.6
     159.0    1.0
     172.0    1.6
     173.0    1.3
     174.0    4.1
     175.0    2.3
     220.0    3.1
  

400 MHz in DMSO-d6

 • 1H NMR 399.65 MHz
  C11 H12 N2 O3 0.040 g : 0.5 ml DMSO-d6
  5-hydroxy-L-tryptophan
  ChemicalStructure
    Assign.   Shift(ppm)
  A *1 10.72 B *1 9. C 7.153 D 7.14 E 6.981 F 6.614 G 3.541 J 3.265 K 2.948

     Hz   ppm   Int.
  

    4284.26 10.721  359
    4282.61 10.716  371
    2859.05  7.154  1000
    2850.62  7.133  629
    2799.15  7.005   31
    2791.09  6.984  507
    2789.08  6.979  531
    2648.59  6.628  341
    2646.39  6.622  331
    2640.16  6.607  314
    2637.78  6.601  330
    1421.74  3.558  196
    1417.71  3.548  213
    1412.95  3.536  219
    1408.92  3.526  212
    1314.59  3.290  141
    1311.29  3.282  157
    1299.57  3.252  184
    1297.00  3.246  156
    1296.64  3.245  156
    1189.85  2.978  138
    1180.87  2.955  150
    1177.58  2.947   93
    1174.65  2.940  140
    1165.85  2.918  111
  

KBr disc


nujol mull
L-5-Hydroxytryptophan(4350-09-8) Raman Atlas of Related Products
×
trò chơi cờ bạc game điện tử máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật