trực tiếp đá gà hôm nay

3-Fluorophenylboronic acid

trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập 3-Fluorophenylboronic acid 구조식 이미지
카스 번호:
768-35-4
상품명:
3-Fluorophenylboronic acid
동의어(영문):
3-FLUOROBENZENEBORONIC ACID;AKOS BRN-0105;3- Fluoroborate;RARECHEM AH PB 0217;3-Fluorophenylboroni;RSSYY(Iberdomide)-11;RSSYY(Iberdomide)-10;3-Fluorophenylboronic ac;3-FLUOROPHENYLBORNIC ACID;3-FLUORO PHENYLBORIC ACID
CBNumber:
CB9350601
분자식:
C6H6BFO2
포뮬러 무게:
139.92
MOL 파일:
768-35-4.mol
MSDS 파일:
SDS

3-Fluorophenylboronic acid 속성

녹는점
214-218 °C (lit.)
끓는 점
271.4±42.0 °C(Predicted)
밀도
1.24±0.1 g/cm3(Predicted)
증기압
0Pa at 20℃
저장 조건
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
용해도
메탄올에 용해됨
산도 계수 (pKa)
7.50±0.10(Predicted)
물리적 상태
결정성 분말
색상
흰색에서 황백색까지
수용성
27.1g/L at 20℃
BRN
3030632
LogP
2 at 23℃
CAS 데이터베이스
768-35-4(CAS DataBase Reference)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xn,Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38-22
안전지침서 22-24/25-37/39-26-36
WGK 독일 3
TSCA No
위험 등급 IRRITANT
HS 번호 29163990
그림문자(GHS): trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhậptrực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập
신호 어: Danger
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 1A, B, C 위험 trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập P260,P264, P280, P301+P330+ P331,P303+P361+P353, P363, P304+P340,P310, P321, P305+ P351+P338, P405,P501
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고 trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập
예방조치문구:
P260 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
NFPA 704
0
2 0

3-Fluorophenylboronic acid C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

white to light yellow crystal powder

용도

Intermediates of Liquid Crystals

3-Fluorophenylboronic acid 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


3-Fluorophenylboronic acid 공급 업체

글로벌( 523)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Shandong Promise New Material Co.,Ltd.
+86-18678104048 +86-15305334460
johnwang@promisechemical.com China 89 58
Hebei Mojin Biotechnology Co., Ltd
+8613288715578
sales@hbmojin.com China 12455 58
Hebei Yanxi Chemical Co., Ltd.
+8617531190177
peter@yan-xi.com China 5993 58
Springchem New Material Technology Co.,Limited
+86-021-62885108 +8613917661608
info@spring-chem.com China 2068 57
Capot Chemical Co.,Ltd.
571-85586718 +8613336195806
sales@capotchem.com China 29797 60
Shanghai Daken Advanced Materials Co.,Ltd
+86-371-66670886
info@dakenam.com China 14934 58
Hi-Tech Chemistry Corp
0519-86626038
yuhh@hitechem.com CHINA 811 58
Nanjing ChemLin Chemical Industry Co., Ltd.
025-83697070
product@chemlin.com.cn CHINA 3012 60
Fluoropharm Co., Ltd.
+86-0571-85586753; +8613336034509
sales@fluoropharm.com China 1290 60
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+undefined-21-51877795
ivan@atkchemical.com China 32480 60

3-Fluorophenylboronic acid 관련 검색:

Copyright:trực tiếp đá gà hôm nayMọi quyền được bảo lưu cho trang web chính thức 2019 © ChemicalBook. All rights reserved
trò chơi cờ bạc game điện tử máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật