trực tiếp đá gà hôm nay

5-히드록시-L-트리프토판

trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập
5-히드록시-L-트리프토판 구조식 이미지
카스 번호:
4350-09-8
한글명:
5-히드록시-L-트리프토판
동의어(한글):
5-하이드록시-L-트리프토판;5-히드록시-L-트리프토판;5-하이드록시-L-트리프토판(5-HYDROXY-L-TRYPTOPHAN)
상품명:
L-5-Hydroxytryptophan
동의어(영문):
5-HTP;OXITRIPTAN;(S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid;L-2-AMINO-3-(5-HYDROXYINDOLYL)PROPIONIC ACID;L-5-HTP;Griffonia seed;5-hydroxy-l-tryptopha;5-Hydroxy-L-tryptophane;L-HTP;quietim
CBNumber:
CB9110025
분자식:
C11H12N2O3
포뮬러 무게:
220.22
MOL 파일:
4350-09-8.mol
MSDS 파일:
SDS

5-히드록시-L-트리프토판 속성

녹는점
270 °C (dec.) (lit.)
알파
-32.5 º (c=1,H2O on dry basis)
끓는 점
361.16°C (rough estimate)
밀도
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
굴절률
n20/D 1.4850(lit.)
인화점
175 °F
저장 조건
2-8°C
용해도
H2O: 10 mg/mL
물리적 상태
고체
물리적 상태
단단한 모양
산도 계수 (pKa)
2.22±0.10(Predicted)
색상
하얀색
optical activity
[α]22/D 30°, c = 1 in H2O
수용성
약간 용해됨
Merck
14,4847
BRN
88200
LogP
-0.140 (est)
CAS 데이터베이스
4350-09-8(CAS DataBase Reference)
EPA
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xn,Xi
위험 카페고리 넘버 22-36/37/38-65-20/21/22-20/21
안전지침서 36-26
유엔번호(UN No.) UN 2811 6.1/PG 3
WGK 독일 3
RTECS 번호 YN7110000
F 고인화성물질 3-10
TSCA Yes
위험 등급 6.1
포장분류 III
HS 번호 29339990
기존화학 물질 KE-20926
그림문자(GHS): trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập
신호 어: Danger
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H301 삼키면 유독함 급성 독성 물질 - 경구 구분 3 위험 trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập P264, P270, P301+P310, P321, P330,P405, P501
예방조치문구:
NFPA 704
1
2 0

5-히드록시-L-트리프토판 MSDS


L-5-Hydroxytryptophan

5-히드록시-L-트리프토판 C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

white to pale grey powder

용도

A labelled metabolite of Tryptophan

일반 설명

Colorless to pale pink crystals.

공기와 물의 반응

L-5-Hydroxytryptophan is sensitive to air. Slightly water soluble .

반응 프로필

L-5-Hydroxytryptophan reacts with bases. .

화재위험

Flash point data for L-5-Hydroxytryptophan are not available, however, L-5-Hydroxytryptophan is probably combustible.

상품명

Levothym (Promonta Lundbeck, Germany), Lévotonine (Panpharma, France), Oxyfan (Coli, Italy), Tript-OH (Sigma- Tai, Italy).

Purification Methods

Likely impurities are 5-hydroxy-D-tryptophan and 5-benzyloxytryptophan. Crystallise 5-hydroxy-L-tryptophan under nitrogen from water by adding EtOH. Store it under nitrogen. Also dissolve it in the minimum volume of hot H2O (~0.7g in 4mL) under nitrogen (charcoal) and allowed it to crystallise at 5o. The picrolonate crystallises from H2O with m 184-186o(dec). [Greenstein & Winitz The Chemistry of the Amino Acids J. Wiley, Vol 3 p 2732-2737 1961, Morris & Armstrong J Org Chem 22 306 1957, Beilstein 22/14 V 278.]

5-히드록시-L-트리프토판 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


5-히드록시-L-트리프토판 공급 업체

글로벌( 461)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Jiangxi Chiyan Biopharmaceutical Technology Co.,Ltd.
+86-18616643091 +86-18616643091
info@rochipharma.com China 246 58
XI AN SGONEK BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD
15202951039
jason@sgonekbio.com China 268 58
Shanghai UCHEM Inc.
+862156762820 +86-13564624040
sales@myuchem.com China 6711 58
GIHI CHEMICALS CO.,LIMITED
+8618058761490
info@gihichemicals.com China 49999 58
Hebei Mojin Biotechnology Co., Ltd
+8613288715578
sales@hbmojin.com China 12453 58
Firsky International Trade (Wuhan) Co., Ltd
+8615387054039
admin@firsky-cn.com China 436 58
BINBO BIOLOGICAL CO.,LTD
+8618629063126
info@binbobiological.com China 224 58
Capot Chemical Co.,Ltd.
571-85586718 +8613336195806
sales@capotchem.com China 29797 60
Shanghai Daken Advanced Materials Co.,Ltd
+86-371-66670886
info@dakenam.com China 15371 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
+86-0371-55170693 +86-19937530512
info@tianfuchem.com China 21695 55

5-히드록시-L-트리프토판 관련 검색:

Copyright:trực tiếp đá gà hôm nayMọi quyền được bảo lưu cho trang web chính thức 2019 © ChemicalBook. All rights reserved
trò chơi cờ bạc game điện tử máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật