trực tiếp đá gà hôm nay

前往ChemicalBooktrực tiếp đá gà hôm nay>CAS数据库列表>2116-84-9

2116-84-9

中文名头衔 苯基三(三甲基硅氧烷基)硅烷
英语怎么说装备 Phenyltris(trimethylsiloxy)silane
CAS 2116-84-9
EINECS 代号 218-320-6
份子式 C15H32O3Si4
MDL 偏号 MFCD00053665
份子量 372.75
MOL 压缩文件 2116-84-9.mol
更新日期时间 2024/04/17 17:02:02
trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập 2116-84-9 结构式

根基信息

中文又名
苯基三(三甲基硅氧烷基)硅烷
甲基苯基聚硅氧烷
英文又名
DOW CORNING 556 SILICONE FLUID
METHYLPHENYLPOLYSILOXANE
PHENYL-TRIS(TRIMETHYLSILOXY)SILANE
TRIS(TRIMETHYLSILOXY)PHENYLSILANE
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-(trimethylsilyloxy)trisiloxane
1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-trisiloxan
1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
DC556
DowCorning556
DowCorning556Fluid
M3T(Ph):tris(trimethylsiloxy)phenylsilane
Mehtylphenylpolysiloxane
SiliconeDC556
Trisiloxane,1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-(trimethylsiloxy)-
Trisiloxane,1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-
TRIS(TRIMETHYLSILOXY)PHENYLSILANE 99%
1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxan
Mehtyl phenyl polysiloxane 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-trisiloxan
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-(trimethylsilyloxy)-3-phenylpentanetrisiloxane
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]pentanetrisiloxane
所属种别
药剂学实验化学药品:硅烷实验化学药品

物理化学性子

溶点-102°C
熔点264 °C(lit.)
黏度0.921 g/mL at 20 °C(lit.)
蒸气压0.09Pa at 25℃
折射率n20/D 1.437
闪点127°C
储藏实质Inert atmosphere,Room Temperature
形壮通明液体
重量比例0.924
色彩明度无色至几近无色
水消融性6.6μg/L at 23℃
水解敏更明智1: no significant reaction with aqueous systems
LogP9 at 20℃
EPA电学工程设备企业信息

宁静数据

的风险性标记(GHS)
GHS06
示警词风险
隐患性描写H330
投资风险品标记Xi
概率种别码R36/37/38
恬淡表明S26-S36
WGK Germany1
TSCAYes
上海海关数字2931.90.9010

着名试剂公司产物信息

苯基三(三甲基硅氧烷基)硅烷价钱(试剂级)
报价日期产物编号产物称号CAS号包装价钱
2024/01/16H14601,1,1,5,5,5-六甲基-3-苯基-3-(三甲基硅氧基)三硅氧烷
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-(trimethylsilyloxy)trisiloxane
2116-84-925g385元
"2116-84-9" 相干产物信息
768-33-2 107-46-0 77-86-1 4648-54-8 556-67-2 694-53-1 3277-26-7 5704-04-1 6976-37-0 22984-54-9 9004-73-3 780-69-8 5219-61-4 2996-92-1 5707-04-0 98-13-5 1873-88-7 17928-28-8
trò chơi cờ bạc game điện tử máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật